Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Nábrežie 23,  Hlohovec

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Materská škola Nábrežie23, Hlohovec » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 90
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2018Datagram s.r.o, Hlohová 2, Hlohovecposkytovanie elektronických služieb0,00 €1.1.2018nestanovený
2/2018Bytové hospodárstvo, s.r.oZmluva o dodávke tepla0,00 €1.1.2018nestanovený
3/2018Somo - Peťovský Jozef, Horné TrhovišteZmluva o vykonaní prác POBOZPPO BOZP0,00 €1.1.2018nestanovený
4/2018Magna energia,a.s, Nitrianska 18, PiešťanyZmluva o dodávke energiedodávka elektrickej energie0,00 €1.1.2018nestanovený
5/2018Agro Tami, a.s, Čabajská 10, Nitrapotraviny0,00 €4.1.2018nestanovený
25ČSOB nadáciaZmluva o poskytnutí grantufinančné prostriedky na podporu zdravia a rozvoja športu2 068,00 €22.12.2017nestanovený
7/2018AG FOODS s.r.o, Moyzesova 10, 902 01 Pezinokkúpna zmluvapotraviny0,00 €24.1.2018nestanovený
8/2018Rudolf Cerňan, Lukáčovce 27kúpna zmluvapotraviny0,00 €24.1.2018nestanovený
9/2018Mecker, s.r.o, Hlohová 1, 920 01 Hlohovecrámcová kúpna zmluvapotraviny0,00 €24.1.2018nestanovený
10/2018Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26, 920 01 KežmarokRámcová zmluvapotraviny0,00 €2.1.2018nestanovený
11/2018Union poisťovňa, a.s, Bajkalská 29/A Bratislavapoistná zmluva úrazové poistenie žiakov0,00 €3.2.2018nestanovený
12/2018BP Agro-centrum, s.r.o, Pod Jašterom, HlohovecZmluva o odbere a likvidácii biologického kuchynského odpaduzber kuchynského odpadu0,00 €3.2.2018nestanovený
13/2018SWAN, Borská 6, 841 04 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebverejná eletronická komunikácia služieb0,00 €6.2.2018nestanovený
14/2018Profi ,Generali, a.s, Lamčská cesta, Bratislavapoistná zmluva0,00 €19.1.2018nestanovený
15/2018Centrum PPPaP, Fraštacká 4, 920 01 HlohovecZmluva o refundácii nákladovrefundácia nákladov0,00 €2.1.2018nestanovený
16(/2018Vodárenské a technické služby, Šafariková 30, 920 01 HlohovecZmluva o dodávke vodyZmluva o dodávke vody0,00 €1.1.2018nestanovený
10/2019Ryba Žilina, s.r.o, hviezdoslavova ul. č 010 01 Žilinakúpna zmluvapotraviny0,00 €26.1.2018nestanovený
24/2017Ing. Dušan Petrovič, Sihotská ul. č. 15, 920 01 HlohovecZmluva o vykonávaní práce na detských ihriskách v objektoch organizáciekontrolná a revízna činnosť 200,00 €25.10.2017nestanovený
16/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecDodatok č.14 ku Kúpnej zmluveDodávka a odber tepelnej energie na vykurovanie a dodávku teplej úžitkovej vody na rok20180,00 €1.1.2018nestanovený
15/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecRámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluvaDarovanie finančnej čiastky v hodnote odovraného ovocia,zeleniny či výrobkov z nich v šk.r. 2017/20180,00 €17.5.201730.6.2018
14/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 a nasl.Obchodného zákonníkaDodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny0,00 €17.5.201730.6.2018
13/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecDodatok č.4 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložit.kuchyn.odpadu zo dňa 30.12.2013Odvoz biologicky ozložit.odpadu a zmesy tukov a olejov od 1.5.2017 odvážaný denne 120,00 €27.4.2017nestanovený
12/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecKúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzavretá podľa §269 ods.2 a 3 zákona č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovdojednanie obchodných,dodacích,fakturačných,platobných podmienok-nákup medvedieho cesnaku0,00 €24.4.2017nestanovený
11/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecRámcová kupna zmluva č.3680/2017Dodanie mliečnych výrobkov na záklasde ponukového listu0,00 €14.2.2017nestanovený
10/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecKúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 a následne Občianskeho zákonníka č.5020/2017Realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Europsky školský mliečny program" 0,00 €31.1.2017nestanovený
9/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o bežnom účte č. 511262993/7500Vedenie finančných prostriedkov0,00 €31.1.2017nestanovený
8/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o bežnom účte č. 4000821552/7500Vedenie finančných prostriedkov0,00 €31.1.2017nestanovený
7/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o bežnom účte č. 411773593/7500Vedenie finančných prostriedkov0,00 €31.1.2017nestanovený
12-13663Union poisťovňa, a.s, Bajkalská 29/A Bratislavapoistná zmluva 12-13663úrazové poistenie žiakov 172,80 €27.10.2017nestanovený
6/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o bežnom účte č. 411773403/7500Vedenie finančných prostriedkov0,00 €31.1.2017nestanovený
5/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o bežnom účte č. 411773323/7500Vedenie finančných prostriedkov0,00 €31.1.2017nestanovený
4/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecDarovacia zmluva uzavretá v zmysle §628-630 Občianskeho zákonníkaVecný dar-učebné pomôcky uvedené na fa č.21709244 256,10 €24.1.201724.1.2017
3/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecDarovacia zmluva uzavretá v zmysle §628-630 Občianskeho zákonníkaVecný dar -učebné pomôcky uvedené na fa č.221651065 170,52 €24.1.201724.1.2017
2/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecDarovacia zmluva uzavretá v zmysle §628-630 Občianskeho zákonníkaVecný dar - Geometria pre najmenších /CD-ROM/ 107,40 €24.1.201724.1.2017
1/2017Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecDodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb na poskytovanie verejných elek.komunik.služieb cez pevné pripojenieVýmena telefonu o poskytovaní elektr. služieb č.telef..34104591,00 €17.1.201717.1.2019
21/2016Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o bežnom účte č. 511262993/7500Vedenie finančných prostriedkov0,00 €31.12.2016nestanovený
20/2016Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o bežnom účte č. 411773323/7500Vedenie finančných prostriedkov0,00 €31.12.2016nestanovený
19/2016Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o bežnom účte č. 4000821552/7500Vedenie finančných prostriedkov0,00 €31.12.2016nestanovený
18/2016Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o bežnom účte č. 411773403/7500Vedenie finančných prostriedkov0,00 €31.12.2016nestanovený
17/2016Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o bežnom účte č. 411773593/7500Vedenie finančných prostriedkov0,00 €31.12.2016nestanovený
16/2016Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámkuvytvorenie komplexného vzdelávacieho systému pre deti a mládež0,00 €23.11.2016nestanovený
15/2016Materská škola Nábrežie č.23, 92001 HlohovecZmluva o poskytovaní stravovaniaZabezpečenie stravy pre deti a zamestnancov MŠ Nábrežie0,00 €1.9.201630.6.2017
14/2016Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecDodatok č.13 ku Kúpnej zmluve Zmena technických parametrov vykurovanie pre rok 20170,00 €1.1.2017nestanovený
13/2016Materská škola Nábrežie č.23, 92001 HlohovecNájomná zluva č.8/16 v zmysle §993 a nasl.Obč.zákonníka v znení nesk.predpisov a zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovNájomné za nebytové priestory za účelom prevádzkovania Elokovaného pracoviska A.Felcana 4 Hlohovec ako súčasť MŠ Nábrežie 23, 92001 Hlohovec1,00 €1.9.2016nestanovený
12/2016Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 nasl.Obchod.zák.Kúpna zmluva v zmysle §409 a nasl.Obchodného zákonníkadodávka čerstvého a spracovného ovocia a zeleniny deťom a žiakom0,00 €1.9.201630.6.2017
11/2016RWE Gas Slovensko, s.r.o. KošiceDodatok k zluve o združenej dodávke plynuzdružená dodávka plynu variant programu BIZNIS Benefit0,00 €1.7.2016nestanovený
10/2016Materská škola Nábrežie č.23, 92001 HlohovecRámcová sponzorská zmluva-darovacia zmluvaDarovanie finančnej čiastky v hodnote odobratej jablkovej šťavy alebo jablk v šk.r.2016/20170,00 €2.9.201630.6.2017
9/2016Materská škola Nábrežie č.23, 92001 HlohovecZmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 a nasl.obchod.zákon.Kúpna zmluva uzatvor. v zmysle §409 Obchod.zákonníkadodávka čerstvého a spracovného ovocia a zeleniny deťom a žiakom0,00 €2.9.201630.6.2017
8/2016Materská škola, Nábrežie 23, 92001 HlohovecZmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní elektronických služiebDohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán0,00 €3.5.2016nestanovený
7/2016Orange Slovensko, a.s. BratislavaDodatok k zmluve o pripojení č.5222847výmena telefonu Huawei F362 1ks1,00 €3.3.2016nestanovený
Položky 1-50 z 90


720682

Úvodná stránka